КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ “ЗАСЛУЖЕНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАРОДНИЙ ХОР” ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород,

 пл. Театральна, буд. 10,

оголошує конкурс на вакантні посади:

– артист оркестру вищої  категорії – 2 штатні одиниці;

– артист танцювальної групи першої категорії – 1 штатні  одиниці.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

артист оркестру першої категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста оркестру I категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років. Високий рівень професійної майстерності, досконале володіння своїм основним інструментом, навичками читання з листа, імпровізацією;

– артист танцювальної групи (перша категорія): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста танцювального колективу II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років. Професійна майстерність; добрі музичні, хореографічні та сценічні здібності; творча індивідуальність.

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії закладу культури, заяву про участь в конкурсі у довільній формі. До заяви додаються такі документи: особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою; копія документа, що посвідчує особу; копію трудової книжки (за наявності); копія документа про освіту за відповідною спеціальністю; творче резюме. Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову інформацію.

Документи приймаються відповідальним секретарем конкурсної комісії за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Театральна, буд. 10, каб. кабінет  директора-художнього керівника, 3-й поверх, з 10.00 – 16.00 (крім вихідних) або на ел.пошту  zakchoir@gmail.com.

Кінцевий строк прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі – 24.10.2021р.

Дата і місце проведення конкурсу – 25 жовтня 2021 року , 10.00 год., м. Ужгород, пл. Театральна, 10, хоровий клас Заслуженого академічного Закарпатського народного хору.

Контактні телефони, адреси електронної пошти для довідок з питань проведення конкурсу:

(0312) 63-02-20, E-mail: zakchoir@gmail.com.